Lek og læring i skjønn forening!

Månedlig arkiv: november 2020

Ekstraordinært årsmøte 24/11-20, klokka 19.00

alternativer gressbanen til ekstra ordinert Årsmøte

På ekstraordinært årsmøte 24/11-20 er saksliste  anlegg gressbanen( vann, avløp, strøm)

Styret i Skibotn Idrettslag legger frem følgende forslag til drøfting:

1 Samme som tidligere vedtatt på ekstraordinært årsmøte totalkostnad kr 267 500.-

2 Kostnader fram til knutepunkt ved stall Furnes  kostnader kr 126875.-

3 Skrin legge prosjektet nå, men betale Ingvild sine eventuelle merkostader, større vannrør fra 32 mm til 63 mm, større kum og pumpe med en klausul i avtalen om påkobling ved en senere anledning.

Se vedlegg øverst i innlegget.

 

 

COVID-19

Som følge av smittesituasjonen og retningslinjer er all aktivitet i regi av Idrettslaget midlertidig stanset. Vi vil oppdatere så snart vi vet noe om når aktiviteter kan åpnes opp igjen.

Vi håper alle våre medlemmer bruker tiden fremover til å følge nasjonale og lokale retningslinjer. Heldigvis er dugnad noe vi allerede er gode på, så dette klarer vi helt fint -sammen!