Lek og læring i skjønn forening!

Årsmøte 2021

Her kommer oversikt over regnskap, saksliste og styrets forslag til valg 2021/2022

Vi minner om at årsmøtet er via Teams 6. mai klokken 19:00

For påmelding, send mail til post@skibotnil.no, så vil du få nærmere beskrivelse om hvordan å delta.

Vi ønsker alle vel møtt til, et noe annerledes men forhåpentligvis godt, årsmøte!